Państwowa Inspekcja Pracy – dyplom dla Andrzeja Matusiaka