Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Witryny.Używamy danych osobowych tylko w celu zapewnienia i ulepszania witryny. Korzystając z naszej Strony, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Korzystając z naszej Witryny, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie.
Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: imię i nazwisko; Informacje osobiste; Dane dziennika. Podobnie jak wielu operatorów witryn, zbieramy informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę.

Dane dziennika

Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres IP komputera; typ przeglądarki; wersja przeglądarki; strony naszej Witryny, którą odwiedzasz; czas i datę wizyty; czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.
Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują to.
Sekcja Dane dziennika jest przeznaczona dla firm, które korzystają z usług analitycznych lub usług śledzenia w witrynach lub aplikacjach, takich jak Google Analytics.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów; materiały marketingowe lub promocyjne i inne informacje.

Cookies

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator.
Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy “ciasteczek” do zbierania informacji.
Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odmawiała wszystkich plików cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Witryny.

Ochrona

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa ze względu na charakter tego procesu.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 31 marca 2016 r. I pozostanie w mocy, z wyjątkiem zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po zamieszczeniu na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej Polityki prywatności w dowolnym momencie i powinieneś okresowo sprawdzać niniejszą Politykę Prywatności. Dalsze korzystanie z Usługi po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem adresu e-mail, który nam przekazałeś, lub umieszczając widoczną informację na naszej Stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

RODO

Administratorem Twoich danych jest firma STELKON Andrzej Matusiak z siedzibą:
Stare Miasto 62-571
Ul. Ogrodowa 15
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 665 191 66 83, REGON: 311 110 305. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@stelkon.pl
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem:
STELKON
Ul. Ogrodowa 15
62-571 Stare Miasto

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez STELKON Andrzej Matusiak w ramach zawieranych z Tobą umów.